Outdoor - Sol Out collection

SANITATION CARE
SOL-OUT fabrics have been tested for color fastness to acid and alkali as per ISO 105 E04 : 1994 (E) standards. Our fabrics restrain mildew and fungus stains.

การดูแลสุขอนามัย ผ้าของ Sol-Out ได้รับการทดสอบความคงทนของสีต่อกรดและด่างตามมาตรฐาน
ISO 105 E04 : 1994 (E)และผ้าของเรามีการยับยั้งคราบราและเชื้อรา

SANITATION CARE
SOL-OUT fabrics have excellent color fastness to
rubbing complaint to ISO 105 X12 : 2001 (E). We care about the beauty of our cloths and maintain highstandards to make sure they decorate your lives beautifully for at least 5 years.

การดูแลสี ผ้า Sol-Out มีคุณสมบัติความคงทนของสีที่ยอดเยี่ยมต่อการขัดถูผ่านตามมาตรฐาน ISO 105 X12 : 2001 (E) เราใส่ใจเกี่ยวกับความงามของเนื้อผ้าและรักษามาตรฐานระดับสูงเพื่ให้แน่ใจว่าผ้า Sol-Out ตอบโจทย์การใช้งานในทุกการตกแต่งของลูกค้าให้สีที่สดใสยาวนาน สามารถใช้งานได้ในระยะยาว การันตีคุณภาพอย่างน้อย 5 ปี

SUN UV CARE
SOL-OUT fabrics comes well prepared for all outdoor applications. These fabrics are produced from Durashine high performance yarn that had superior weather & UV resistance compliant to ISO 105 B02 : 1994 (E) standards. This results in superior UV
protection factor.

การป้องกันรังสียูวี ผ้าของ Sol-Out ได้มีการพัฒนามาอย่างดีสำหรับการใช้งานกลางแจ้งทั้งหมดผ้าเหล่านี้ ผลิตมาจากเส้นด้าย Durashine ที่มีประสิทธิภาพสูง พร้อมใช้งานในทุกสภาพอากาศ และทนต่อรังสียูวีได้ตามมาตรฐาน ISO 105 B02 : 1994 (E) ส่งผลให้ผ้า Sol-Out มีคุณสมบัติการป้องกันรังสียูวีที่เหนือกว่าผ้าทั่วไป

ALL WEATHER CARE
SOL-OUT fabrics comes with finest quality
water & dirt repellent. Made from high performance Durashine fibers, our fabrics have superior weather & UV resistance compliant to ISO 105 B04 : 1994 (E).

การดูแลทุกสภาพอากาศ เนื้อผ้าของ Sol-Out มีการผลิตมุ่งเน้นคุณภาพการสะท้อนน้ำและสะท้อนสิ่งสกปรก มีส่วนผสมของเส้นด้ายมาตรฐานสูงของ Durashine บวกกับกระบวนการออกแบบและการผลิตทำให้ผ้า Sol-Out ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 105 B04 : 1994 (

ENVIRONMENT CARE
SOL-OUT fabrics are made with environment protection in mind.
Our solution dyed acrylic are made using less water and dyes. We pass all international environment standards including Oeko Tex and Reach.

การดูแลสิ่งแวดล้อม ผ้าของ Sol-Out ผลิตด้วยความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม เราคำนึงถึงการดูแลและปกป้องสภาพแวดล้อม ผลิตขึ้นโดยการใช้น้ำและสีย้อมน้อยลงกว่าปกติหลายเท่า ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านสภาพแวดล้อมระดับโลกเช่น Oeko-Tex และ Reach

Showing all 7 results